GIFT VOUCHERS
  • Bild
  • Bild

Brožury zde


Zde si můžete objednat prospekt LANDHOTELy Rakousko.

Brožura bude zaslána na vaši domovskou adresu rychle a bezplatně poštou.

 

Photo Credit: © Österreich Werbung | Fankhauser

Chci obdržet následující katalog poštou:
Zajímá mě následující témata
Vaše osobní data
Vaše zpráva:
 

Po odeslání kontaktního formuláře zpracovává osobní údaje, které jste uvedli, osoba odpovědná za ochranu osobních údajů, a to za účelem zpracování Vaší žádosti a na základě souhlasu, který jste udělil/a odesláním formuláře. Neexistuje žádná zákonem nebo smluvně stanovená povinnost k poskytnutíosobních údajů. Jejich neposkytnutí má pouze ten důsledek, že nebudete moci odeslat svou žádost a my ji nebudeme moci zpracovat. Máte právo svůj souhlas kdykoli prostřednictvím písemného sdělení odvolat, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracovávání osobních údajů, které se provádělo na základě vašeho souhlasu až do tohoto odvolání. Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní data budou použita pouze k nabídce a nebudou zveřejněna třetím osobám.

Rakousko mapa s hotely hotely

Rakousko mapa s hotely hotely pdf

Otevřená Přehled hotel ve formátu PDF (1,7 MB)