GIFT VOUCHERS
  • Bild

Prohlášení o ochraně osobních údajů

...
...

1. SOUHRN OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled co se stane s Vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých je možné Vás osobně identifikovat. Detailní informace k tématu ochrany osobních údajů získáte v našem prohlášení o ochraně osobních údajů pod tímto textem. 

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 


Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách? Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel těchto webových stránek. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v tiráži těchto webových stránek. 


Jak tyto údaje zjišťujeme?

Vaše údaje zjišťujeme buď tím, že nám je sdělíte. Zde se může jednat např. o údaje, které uvedete do kontaktního formuláře. Ostatní údaje zjišťují automaticky při návštěvě našich webových stránek našimi systémy IT. Jedná se především o technické údaje (např. o internetové prohlížeče, operační systém nebo dobu prohlížení stránky). Zjišťování těchto údajů se provádí automaticky, jakmile navštívíte naše webové stránky. 


K čemu Vaše údaje používáme?

Část údajů se zjišťuje pro zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Jiné údaje lze používat k analýze Vašeho uživatelského chování. 


Jaká práva máte vzhledem k Vašim údajům?

Máte kdykoliv právo získat bezplatně informace o původu, příjemci a důvodu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. S dalšími dotazy na téma ochrana osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále Vám přísluší právo na stížnost u příslušného úřadu pro dohled. (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1010 Vienna, dsb@dsb.gv.at ) 


 

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A NÁSTROJE TŘETÍCH POSKYTOVATELŮ

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnocovat Vaše chování při prohlížení našich webových stránek. To provádí především cookies a takzvané analytické programy. Analýza Vašeho chování při prohlížení Vašich webových stránek se provádí zpravidla anonymně; Vaše chování při prohlížení webových stránek nelze sledovat zpět. Proti analýze můžete podat odpor nebo jí zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Detailní informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. Proti této analýze můžete podat námitku. O možnostech podání námitky Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. 


 

2. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ A POVINNÉ INFORMACE 


 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakmile používáte tyto webové stránky, shromažďujeme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých Vás osobně můžeme identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, jaké údaje zjišťujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem to děláme. Upozorňujeme, že přenos internetem (např. komunikace e-mailem) může vykazovat mezery. Nelze zajistit nepřetržitou ochranu údajů před přístupem třetích stran. 


 

UPOZORNĚNÍ ZODPOVĚDNÉHO MÍSTA

Zodpovědné místo pro zpracování údajů uvedených na těchto webových stránkách je:

LANDHOTELS GmbH 
Technoparkstraße 3 
4820 Bad Ischl 
Österreich 
Tel: +43 732 654756 
Fax: +43 732 654757 
Email: info@landhotels.at

Odpovídá za obsah: Herr Sebastian Hackert

Firmenbuchnummer: 199733a 
Sitz & Amtsgericht Bad Ischl 
Bezirkshauptmannschaft Gmunden 
UID ATU 53090104

Odpovědným místem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jméno/název, e-mailovou adresu apod.).

 


PODÁNÍ NÁMITKY PROTI SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Mnoho procesů zpracování osobních údajů lze provádět pouze s Vaším výslovným souhlasem. Váš již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. K odvolání dostačuje nám zaslaná neformální zpráva e-mailem. Zákonnost do odvolání prováděného zpracování údajů zůstává až do odvolání nedotčená. 


 

PRÁVO NA STÍŽNOST U PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU DOHLEDU

V případě porušení právních povinností ochrany údajů má dotčená osoba právo na stížnost u příslušného úřadu dohledu. Máte právo na získání informací, opravu, smazání, omezení zpracování a předání Vašich osobních údajů a právo na stížnost u příslušného úřadu dohledu (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1010 Wien, dsb@dsb.gv.at ). 


 

PRÁVO NA PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ

Máte právo na předání údajů, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, buď Vám nebo třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Požadujete-li přímé převedení údajů jiné zodpovědné osobě, můžeme to učinit pouze je-li to technicky proveditelné. 


 

ŠIFROVÁNÍ SSL RESP. TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako například objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, šifrování SSL resp. TLS. Šifrované spojení rozeznáte podle toho, že adresa prohlížeče se změní z “http://” na “https://” a v řádku prohlížeče se objeví symbol klíče. Je-li aktivováno šifrování SSL resp. TLS, nemohou údaje, které nám zasíláte, číst třetí osoby. 


 

ŠIFROVANÝ PLATEBNÍ STYK NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Vznikne-li po uzavření smlouvy za úhradu povinnost předat nám platební údaje (např. číslo účtu při inkasu), použijeme tyto údaje k realizaci platby. Platební styk běžnými platebními prostředky ((Visa/MasterCard, přímé inkaso) se provádí výhradně přes šifrované spojení SSL resp. TLS. Šifrované spojení rozeznáte tak, že řádek adresy prohlížeče se změní z "http://" na "https://" a na symbolu klíče v řádku Vašeho prohlížeče. Při šifrované komunikaci nemohou Vaše platební údaje, které nám zasíláte, číst žádné třetí osoby.

 


INFORMACE, BLOKOVÁNÍ, MAZÁNÍ

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich uchovávaných osobních údajích, jejich původu a příjemci a o účelu zpracování údajů a příp. právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. S dalšími dotazy na téma ochrana osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na adresu uvedenou v tiráži. 


 

PODÁNÍ NÁMITKY PROTI REKLAMNÍM E-MAILŮM

Tímto se podává námitka proti používání kontaktních údajů uvedených v rámci tiráže k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují možnost právních kroků v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, například spamových e-mailů.

 


3. SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 


COOKIES

Internetové stránky používají částečně takzvané cookies. Cookies nezpůsobí na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“ (session cookies). Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky smažou. Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení uložená dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují opětné rozpoznání Vašeho prohlížeče při Vaší další návštěvě. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že Vás bude informovat o použití cookies a cookies povolí jen v jednotlivých případech, cookies uloží pouze v určitých případech nebo je zásadně vyloučí nebo může aktivovat automatické mazání cookies při zavírání prohlížeče. Při deaktivaci cookies lze funkčnost těchto webových stránek omezit. Cookies, které jsou nutné k realizaci elektronických komunikačních procesů nebo k poskytnutí určitých funkcí, které požadujete (např. funkci košíku zboží), budou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem ukládat cookies pro technicky bezvadné a optimalizované poskytování jeho služeb. Ukládají-li se jiné cookies (např. cookies pro analýzu Vašeho prohlížení webových stránek), uvádí se to v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zvlášť.

 


SOUBORY SERVER LOG

Provider stránek zjišťuje a ukládá automaticky informace v takzvaných souborech server log, které nám prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • typ prohlížeče a verzi prohlížeče
  • používaný operační systém
  • referenční URL
  • hostname přistupujícího počítače
  • čas zaslání požadavku serveru
  • adresa IP

Nedochází k propojení těchto údajů s údaji z jiných zdrojů. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. 


 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Zašlete-li nám dotaz přes kontaktní formulář, uchováváme Vaše údaje z kontaktního formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů k účelům zpracování dotazu a pro případ navazujících dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu dále. Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři se provádí výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K odvolání je dostačující zaslat nám neformální zprávu e-mailem. Zákonnost procesů zpracování údajů prováděných do odvolání zůstává až do odvolání nedotčená. Údaje uvedené v kontaktním formuláři zůstávají u nás než nás vyzvete k smazání, odvoláte Váš souhlas s uchováváním nebo zanikne účel uchovávání údajů (např. po ukončení Vašeho dotazu). Povinná zákonná ustanovení - především lhůty uchovávání - zůstávají nedotčené. 


 

REGISTRACE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Na našich webových stránkách se můžete registrovat pro využívání dalších funkcí těchto stránek. Údaje uvedené k těmto účelům využíváme pouze za účelem využívání příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se registrovali. Při registraci uváděné povinné údaje musí být uvedeny kompletně. V opačném případě bude registrace zamítnuta. Pro důležité změny například u změny rozsahu nabídky nebo u technicky podmíněných změn využíváme pro Vaši informaci e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Zpracování údajů uvedených při registraci se provádí na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Jednou udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K odvolání je dostačující zaslat nám neformální zprávu e-mailem. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává až do odvolání nedotčená. Údaje získané při registraci uchováváme po dobu Vaší registrace na našich webových stránkách a následně je vymažeme. Zákonné lhůty uchovávání zůstávají nedotčené. 


 

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ (ZÁKAZNICKÉ A SMLUVNÍ ÚDAJE)

Zjišťujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje pouze v rozsahu, ve kterém je to nutné pro zdůvodnění, obsahové úpravy nebo změny právních vztahů (stavové údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich webových stránek (uživatelské údaje) zjišťujeme, zpracováváme a využíváme pouze je-li to nutné, abychom uživateli umožnili využívat službu nebo pro její vyúčtování. Zjištěné zákaznické údaje se po ukončení zakázky nebo ukončení obchodního vztahu smažou. Zákonné lhůty uchovávání zůstávají nedotčené.

 

4. ANALYTICKÉ NÁSTROJE A REKLAMA 
 


GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky využívají funkce webových analytických služeb společnosti Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Společnost Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání těchto webových stránek. Informace získané cookies o využívání našich webových stránek se zpravidla předávají serveru Google v USA, kde se ukládají. Ukládání cookies pro analýzu společností Google se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem provádět analýzu chování uživatelů pro optimalizaci nabídky na webových stránkách a pro svoji reklamu. 


Anonymizace IP
Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím zkrátí Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru před předáním do USA. Pouze ve výjimečných případech se předává serveru společnosti Google do USA celá IP adresa a tam se zkracuje. Na základě pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google využívat tyto informace pro vyhodnocování Vašeho využívání těchto webových stránek, pro sestavení reportů o našich webových aktivitách a pro další služby spojené s užíváním webových stránek a internetu vůči provozovateli těchto webových stránek. IP adresa předaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče se nepropojuje s jinými údaji od společnosti Google. 


Plugin prohlížeče
Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením software Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto případě nelze využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování informací získaných od cookies týkajících se užívání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společnosti Google stáhnutím a instalováním pluginu pro Váš prohlížeč na následujícím odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . 


 

NÁMITKA PROTI SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Uloží se cookie na principu opt-out, který zabrání shromažďování Vašich údajů při dalších návštěvách těchto webových stránek.

Po zabránění měření Google Analytics klikněte sem.

Více informací k zacházení s uživatelskými soubory u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 


Elektronické zpracovávání údajů
Se společností Google máme uzavřenou smlouvu o elektronickém zpracovávání údajů a plně uplatňujeme přísné předpisy německých úřadů pro ochranu osobních údajů při používání služby Google Analytics. Demografické údaje a zájmy u Google Analytics
Tyto webové stránky používají funkci „demografické údaje a zájmy“ služby Google Analytics. Proto je možné sestavit zprávy, které obsahují informace o stáří, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Tyto údaje pochází z cílené reklamy společnosti Google a dále z údajů návštěvníků třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit žádným určitým osobám. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat pomocí nastavení reklam ve Vašem účtu Google nebo shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics obecně zakázat jak je uvedeno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“. 


 

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING

Naše webové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi využívanými nezávisle na zařízení Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tyto funkce umožňují cílové skupiny identifikované nástrojem Google Analytics Remarketing pomocí funkcí nezávislých na koncovém zařízení propojit s Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem lze cílené personalizované reklamní informace, které byly přizpůsobeny Vašim zájmům na základě Vašeho dřívějšího uživatelského chování a chování při prohlížení webových schránek na Vašem koncovém zařízení (např. chytrý telefon) zobrazovat i na Vašich ostatních koncových zařízeních (např. tabletu nebo počítači). Po udělení příslušného souhlasu propojí Google za tímto účelem Vaši historii prohlížení na webu a aplikaci s Vaším účtem Google. Tímto způsobem lze zobrazovat personalizované reklamní zprávy na každém koncovém zařízení, na kterém se přihlásíte se svým účtem Google. Pro podporu této funkce shromažďuje Google Analytics autentifikované google ID uživatelů, které přechodně propojuje s našimi údaji Google Analytics pro definici a identifikaci cílových skupin pro zobrazování reklam nezávisle na koncovém zařízení. Proti remarketingu/targetingu nezávisle na koncovém zařízení můžete podat trvalou námitku deaktivací personalizované reklamy na Vašem účtu Google kliknutím na tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ . Shrnutí zjištěných údajů ve Vašem účtu Google se provádí výhradně na základě Vašeho souhlasu. který společnosti Google dáte nebo ho odvoláte (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). U procesů zjišťování údajů, které se nebudou spojovat s Vaším účtem Google (např. protože nemáte žádný účet Google nebo jste proti propojování podal(a) námitku) se zjišťování údajů provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel webových stránek má zájem provádět anonymizovanou analýzu návštěvníků webových stránek za účelem reklamy. Další informace a pravidla ochrany údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google pod: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ . 


 

GOOGLE ADWORDS A GOOGLE CONVERSION TRACKING

Tyto webové stránky používají Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). V rámci Google AdWords využíváme takzvaný Conversion Tracking. Kliknete-li na reklamu uveřejněnou společností Google, uloží se cookie pro Conversion Tracking. U cookies se jedná o malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč do počítače uživatele. Tyto cookies ztrácí po 30 dnech svou platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Navštíví-li uživatel určité stránky těchto webových stránek a platnost cookie ještě neuplynula, může Google rozeznat, že uživatel kliknul na tuto reklamu a byl převeden na tuto stránku. Každý zákazník AdWords obdrží jiné cookie. Cookies nelze sledovat přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k sestavení konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion Tracking. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli převedeni na stránku s Conversion Tracking Tag. Nezískají ale žádné informace, kterými lze uživatele osobně identifikovat. Nechcete-li se trackingu účastnit, můžete podat proti tomuto používání námitku a jednoduše tento cookie od Google Conversion Tracking ve Vašem internetovém prohlížeči v uživatelských nastaveních deaktivovat. Nebudete následně zahrnuti do statistik Conversion Tracking. Uchovávání “Conversion-Cookies” se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem provádět analýzu chování uživatelů pro optimalizaci nabídky na webových stránkách a pro svoji reklamu. Více informací o službě Google AdWords a Google Conversion Tracking jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že Vás bude informovat o použití cookies a cookies povolí jen v jednotlivých případech, cookies uloží pouze v určitých případech nebo je zásadně vyloučí nebo může aktivovat automatické mazání cookies při zavírání prohlížeče. Při deaktivaci cookies lze funkčnost těchto webových stránek omezit.

 

5. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

ÚDAJE O INFORMAČNÍM ZPRAVODAJI

Chcete-li, abychom Vám zasílali informační zpravodaj, který nabízíme na našich webových stránkách, potřebujeme od Vás Vaši e-mailovou adresu a informace, které nám umožní zkontrolovat, že majitel uvedené e-mailové adresy s přijímáním informačního zpravodaje souhlasí. Další údaje nebudou zjišťovány resp. budou zjišťovány pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám. Zpracování údajů uvedených ve formuláři pro přihlášení informačního zpravodaje se provádí výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich využívání k zasílání informačního zpravodaje můžete kdykoliv odvolat, například pomocí odkazu „odhlásit“ v informačním zpravodaji. Zákonnost již provedených procesů zpracování údajů zůstane odvoláním nedotčena. Údaje, které jsme získali za účelem zasílání informačního zpravodaje, uchováváme až do Vašeho odhlášení ze zasílání informačního zpravodaje a po odhlášení informačního zpravodaje je smažeme. Údaje, které uchováváme k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro členskou oblast) tím zůstávají nedotčeny. 


 

CLEVERREACH

Tyto webové stránky využívají CleverReach pro zasílání informačních zpravodajů. Poskytovatelem je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, s kterou lze organizovat a analyzovat zasílání informačních zpravodajů. Vaše údaje uvedené za účelem obdržení informačního zpravodaje (např. e-mailová adresa) se ukládají na serverech společnosti CleverReach v Německu resp. Irsku. Naše informační zpravodaje zasílané pomocí CleverReach nám umožňují analýzu příjemců informačních zpravodajů. Zde lze m.j. analyzovat, kolik příjemců informační zpravodaj otevřelo a jak často se na který odkaz v informačním zpravodaji kliklo. Pomocí takzvaného Conversion Tracking lze kromě toho analyzovat, zda po kliknutí na odkaz v informačním zpravodaji došlo k poskytnutí předem definované akce (např. koupi produktu na našich webových stránkách). Další informace k analýze údajů pomocí informačního zpravodaje CleverReach jsou uvedeny na: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/. Zpracování údajů se zakládá na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat odhlášením informačního zpravodaje. Zákonnost již provedených procesů zpracování údajů zůstane odvoláním nedotčena. Nechcete-li žádnou analýzu nástrojem CleverReach, musíte informační zpravodaj odhlásit. K tomu uvádíme v každém informačním zpravodaji odpovídající odkaz. Dále můžete informační zpravodaj odhlásit přímo na webových stránkách. Údaje, které uchováváme za účelem rozesílání informačního zpravodaje, uchováváme až do Vašeho odhlášení informačního zpravodaje a po jeho odhlášení je smažeme z našeho serveru i ze serverů CleverReach. Údaje, které uchováváme k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro členskou oblast) tím zůstávají nedotčeny. Bližší informace jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti CleverReach pod https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ . 


Uzavření smlouvy o zpracování údajů
Se společností CleverReach jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů a plně uplatňujeme přísné předpisy německých úřadů pro ochranu osobních údajů při používání služby CleverReach. 


 

6. PLUGINY A NÁSTROJE 


YOUTUBE

Naše společnost používá pluginy webových stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Navštívíte-li některou z našich webových stránek s pluginem YouTube, dojde ke spojení se servery YouTube. Server YouTube dostane informaci, které z našich stránek jste navštívil(a). Jste-li přihlášen(a) k Vašemu účtu YouTube, umožníte společnosti YouTube přiřadit Vaše chování při prohlížení stránek přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z Vašeho účtu YouTube. Používání YouTube se provádí v zájmu odpovídajícího zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube pod: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . 


 

VIMEO

Naše webové stránky využívají pluginy videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Navštívíte-li jednu z našich webových stránek s pluginem Vimeo, dojde ke spojení se servery společnosti Vimeo. Server Vimeo dostane informaci, které naše webové stránky jste navštívil(a). Kromě toho získá Vimeo Vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste u Vimeo přihlášeni nebo nemáte-li žádný účet u Vimeo. Informace shromážděné společností Vimeo se přenáší na server v USA. Jste-li přihlášen(a) na účtu Vimeo, umožníte společnosti Vimeo přiřadit Vaše chování při prohlížení webových stránek přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu Vimeo. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Vimeo na: https://vimeo.com/privacy. 


 

GOOGLE WEB FONTS

Tyto webové stránky používají pro jednotné zobrazování druhů písma takzvané webové fonty, které poskytuje společnost Google. Při zobrazení určité stránky stáhne Váš prohlížeč potřebné webové fonty do svého cache prohlížeče pro správné zobrazení textů a druhů písma. K tomuto účelu se musí Vámi používaný prohlížeč propojit se servery společnosti Google. Společnost Google tak získá informace, že naše webové stránky byly zobrazeny přes Vaši IP adresu. K užívání Google Web Fonts dochází v zájmu jednotného a odpovídajícího zobrazování našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Nepodporuje-li Váš prohlížeč Web Fonts, použije Váš počítač standardní písmo. Další informace o Google Web Fonts jsou uvedeny pod https://developers.google.com/fonts/faq  und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

 


GOOGLE MAPS

Tyto webové stránky využívají API mapové služby Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. K používání funkcí Google Maps je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos údajů. Používání Google Maps se provádí v zájmu odpovídajícího zobrazení naší online nabídky a z důvodu jednoduššího nalezení míst uvedených na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Více informací k zacházení s uživatelskými údaji jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .